BioStock Studio: emissionen ska ta Aptahem till nästa steg

Igår kom Mikael Lindstam, vd för emissionsaktuella Aptahem på besök till BioStocks studio på Medicon Village i Lund för att ge en uppdatering om vad som händer i bolaget. Aptahem verksamhet fokuserar på utveckling av aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolagets primära läkemedelskandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel mot sepsis. Just nu genomför Aptahem alltså en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget initialt cirka 32,3 Mkr före emissionskostnader.

Se hela intervjun med Mikael Lindstam på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/10/biostock-studio-emissionen-ska-ta-aptahem-till-nasta-steg/
 
Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se