Sandvik fortsätter mot notering av Sandvik Materials Technology

Sandviks styrelse har idag beslutat att Sandvik, efter slutförandet av den interna separationen av Sandvik Materials Technology (SMT), ska fortsätta med förberedelserna av en utdelning av SMT till Sandviks aktieägare samt en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Styrelsens avsikt är att föreslå en utdelning och notering av aktierna i SMT vid en bolagsstämma under 2022, förutsatt att omständigheterna bedöms vara rätt vid tillfället. Den avsedda utdelningen av aktier förväntas uppfylla kraven enligt Lex Asea och är föremål för godkännande av Sandviks aktieägare.

− Styrelsen anser att både Sandvik och Sandvik Materials Technology kan utvecklas mer fördelaktigt på egen hand. Både Sandvik och SMT är väl positionerade inom sina områden och vi är övertygade om att detta ökar det långsiktiga aktieägarvärdet. En notering ska dock göras då omständigheterna är fördelaktiga, säger Johan Molin, styrelseordförande för Sandvik.

− Sandvik Materials Technology är ledande på sitt område. Jag är övertygad om att detta är rätt riktning för SMT och för Sandvik, säger Stefan Widing, Sandviks VD och koncernchef.

− Jag är mycket nöjd med beslutet som Sandviks styrelse har tagit idag. Det är ett viktigt steg mot en spännande framtid, säger Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology.

Mer information kommer efterhand som processen fortskrider.

En webbsänd press- och investerarkonferens hålls idag i anslutning till presentationen av rapporten för det tredje kvartalet, med start kl. 13.00.

Stockholm, 16 oktober 2020
 

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Emelie Alm, investerarrelationer, tel. 079 060 8717 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2020 cirka kl. 11.30.

—————————————————————————————————————————————–
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.