Sandvik avyttrar sin verksamhet inom mineralprospektering

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet inom mineralprospektering till Drillman, ett dotterbolag till M Group-koncernen, vilket är 100% ägt och verksamt i Australien. Drillman tillhandahåller utrustning och tekniskt underhåll till sektorer som geoteknik, mineralprospektering, horisontellt styrd borrning och borrning efter gas.

Avtalet innefattar borriggar för mineralprospektering, förbrukningsvaror, produktionslager samt utvalda varumärken och patent. Verksamheten ingår för närvande i Sandvik Mining and Rock Technology.

Jag är nöjd med att vi tecknat ett avtal om att sälja vår verksamhet för mineralprospektering. Detta ligger i linje med vårt fokus att vidare förbättra effektiviteten och lönsamheten inom bolaget, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik.

Jag är övertygad om att vi i Drillman har funnit en bra hemvist för vår verksamhet inom mineralprospektering som kommer att stötta den fortsatta utvecklingen av verksamheten, säger Henrik Ager, chef för Sandvik Mining and Rock Technology.

Vi är glada över att förvärva Sandviks verksamhet för mineralprospektering och ser fram emot att samarbeta genom övergången. Förvärvet bidrar till vår långsiktiga strategi att expandera vår internationella verksamhet och vi är ivriga att applicera vår passion för gruv- och prospekteringsverksamheten i den globala marknaden, säger Harry Mostert, VD för M Group-koncernen.

Parterna har kommit överens om att inte uppge priset, och förvärvets slutförande förutsätter godkännande av berörda myndigheter. Verksamheten inom mineralprospektering forsätter att rapporteras inom Sandvik Mining and Rock Technology tills avyttringen är slutförd, vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet 2020. Under 2019 omsatte verksamheten för mineralprospektering cirka 450 miljoner kronor, med en marginal något lägre än den för Sandvik Mining and Rock Technology.

Stockholm, 9 oktober 2020
 

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Emelie Alm, investerarrelationer, tel. 079 060 8717 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

—————————————————————————————————————————————–
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2019 omkring 40 000 anställda och en försäljning på cirka 100 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.