Sandvik utser de första tre ledamöterna i styrelsen för SMT – det nya bolaget som planeras att börsnoteras 2022

Som tidigare kommunicerats så avser Sandviks styrelse att formellt föreslå en utdelning och börsnotering av sitt affärsområde Sandvik Materials Technology (SMT) vid en bolagsstämma nästa år, med målsättningen att slutföra noteringen i det andra eller tredje kvartalet 2022, förutsatt godkännande av Sandviks aktieägare. Börsnoteringen planeras att göras på Nasdaq Stockholm.

Som en del av den här processen så har Sandviks styrelse utsett Andreas Nordbrandt till styrelseordförande för SMT. Dessutom så har Claes Boustedt och Karl Åberg utsetts till ledamöter i SMT:s styrelse. Ytterligare ledamöter i SMT:s styrelse kommer att utses i ett senare skede för att uppfylla de krav som ställs och för att säkerställa en lämplig styrelsesammansättning. 

Andreas Nordbrandt, född 1971, är civilingenjör och styrelseledamot i Sandvik AB. Han har omfattande operativ erfarenhet från en global industriell miljö, specifikt inom internationell gruvverksamhet. Han arbetade på Atlas Copco och Epiroc 1995-2018, där han innehade ett antal ledande positioner.

Claes Boustedt, född 1962, är civilekonom och styrelseledamot i Sandvik AB samt ordförande i revisionskommittén. Han har varit vice VD för L E Lundbergföretagen AB sedan 1997 och VD för L E Lundberg Kapitalförvaltning AB sedan 1995. Han är också styrelseledamot i Hufvudstaden AB och Förvaltnings AB Lunden.

Karl Åberg, född 1979, är civilekonom och har varit chef för investerings- och analysorganisationen på Industrivärden AB sedan 2017. Han har också varit partner på Zeres Capital, som han var med och grundade, och partner på Capman Public Market.

Stockholm, 9 november 2021

Sandvik AB

För ytterligare information kontakta Louise Tjeder, chef för investerarrelationer, 070-782 63 74 eller Johannes Hellström, presschef, tel. 070-721 10 08

—————————————————————————————————————————————–
Sandvik-koncernen
Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och hållbarhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden – verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruvindustrin och bergavverkning inom anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2020 omkring 37 000 medarbetare och en försäljning på cirka 86 miljarder SEK i över 160 länder i kvarvarande verksamheter.