Sandvik fortsätter mot notering av Sandvik Materials Technology

Sandviks styrelse har idag beslutat att Sandvik, efter slutförandet av den interna separationen av...