Sandvik avyttrar sin verksamhet inom mineralprospektering

Sandvik har tecknat avtal om att avyttra sin verksamhet inom mineralprospektering till Drillman, ett...