BioStock Studio: Seattle Sperm Bank om avsiktsförklaringen med Spermosens

Lundbaserade Spermosens, aktiva inom området manlig fertilitet, kunde i veckan meddela att man nått en av bolagets hittills mest betydande milstolpar. Bolaget har nyligen tecknat en avsiktsförklaring med amerikanska Seattle Sperm Bank som kommer att använda det svenska bolagets system för forskningsbruk. Detta innebär att Spermosens marknadsdebut i USA tidigareläggs genom avtalet och där försäljningsvärdet uppskattas uppgå till cirka 900 000 kr. Seattle Sperm Banks vd Fredrik Andreasson kommenterade nyheten för BioStock.

Se hela intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/05/seattle-sperm-bank-om-avsiktsforklaringen-med-spermosens/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se