Born Advokater rådgivare till Qlosr Group i två riktade nyemissioner om 57,5 MSEK

Born Advokater har agerat legal rådgivare till Qlosr Group AB (publ) i två riktade nyemissioner om sammanlagt 57,5 MSEK. Teckningskursen i emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Born har sedan lanseringen den 1 december, biträtt flera noterade klienter inom kapitalmarknadsärenden.

Ett av Born Advokaters första uppdrag som ny aktör på kapitalmarknaden är att bistå Qlosr Group AB (publ) som rådgivare i två riktade nyemissioner. Qlosr Group AB är ett ledande IT-bolag som erbjuder smarta och effektiva lösningar till både företag och skolor.  

 

Den första riktade emissionen blev kraftigt övertecknad och tillför bolaget 49,5 MSEK. Tecknare i emissionen utgörs av ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare. Qlosr Groups styrelse har därutöver beslutat om en andra riktad nyemission, till samma teckningskurs, som kräver bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämma för att godkänna den andra riktade nyemissionen kommer att hållas den 15 december 2021.

 

Born Advokaters team har bestått av delägare Erik Borgblad, advokat Jan Ögren samt biträdande juristerna Erica Juhlin och Jacob Axelsson.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Jan Litborn, Managing Partner

070-563 88 00

jan.litborn@born.se

 

Erik Borgblad, advokat och delägare

073-516 00 08

erik.borgblad@born.se

 

 

Om Born Advokater

Born Advokater är en boutiquebyrå med fokus på affärer och transaktionsjuridik. Vi är specialiserade inom bank & finans, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, kapitalmarknadstransaktioner och tvistlösning. Med högt engagemang, personligt bemötande, tempo och driv stödjer vi våra klienter genom hela affären. Born Advokater lanserades den 1 december 2021, www.born.se.