Atvexa

Atvexa

Pris per aktie
50 SEK
Minsta investering
5000 SEK
Pre money value
543 MSEK
Bransch
Utbildning
Lista
First North
Emissionsvolym
75 MSEK
Teckningsperiod
30 nov - 11 dec
Första handelsdag
13 dec
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Atvexa är ett värderingsdrivet ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat cirka 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

I Atvexagruppens 25 dotterbolag ingår 15 självständiga varumärken. Av dessa är 14 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017. I dotterbolagen ingår totalt 74 förskolor, 15 skolor och en särskola, belägna i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Vellinge, med cirka 1 700 medarbetare samt cirka 8 400 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Verksamheten särskiljer sig på marknaden genom sin decentraliserade organisation som präglas av att varje enskilt verksamhetsdrivande dotterbolag arbetar självständigt och har en egen ledning. Atvexa lägger stor vikt vid ett målinriktat, aktivt, nära och engagerat ägarskap med fokus på att bland annat stötta respektive dotterbolagsledning/VD och följa upp verksamheten utifrån olika aspekter för att på så vis säkerställa kvalitet och identifiera eventuella utvecklingsbehov. Tonvikten vid Atvexas ägarstyrning ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. Atvexas modell innebär även att synergieffekter uppnås på frivillig basis genom att medarbetare från respektive dotterbolag möts och delar idéer på kontinuerlig basis och därigenom vidareutvecklar verksamheterna. Entreprenörskapet vårdas inom Atvexagruppen och tron på de enskilda verksamheternas och individernas förmåga att utveckla verksamheterna är central.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.