Hubbster

Hubbster

Pris per aktie
23,4 SEK
Minsta investering
5850 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
SaaS
Lista
NGM SME
Emissionsvolym
19,7 MSEK
Teckningsperiod
14 jan - 28 jan
Första handelsdag
11 feb
Teckningsåtagande
13 MSEK
Post money value
-

Bakgrund

Hubbster är SaaS-plattformen för att implementera strategier och förbättringsarbete i mellanstora till stora organisationer – från högsta chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Hubbster Group har som mål att via en kombination av organisk tillväxt och förvärv, att inom tre år bli det globalt ledande verktyget för att driva igenom förändringsarbete i stora organisationer. Tillväxtstrategin baseras på satsningar inom direktförsäljning och partnerskap i både Sverige och internationellt. Förvärvsstrategin kommer fokuseras till att förvärva undersökningsbolag med en etablerad kundstock. Huvudsyftet med förestående emission är att säkra tillräckliga finansiella resurser för att möjliggöra och förverkliga denna tillväxtplan.

Givet Hubbsters fördelaktiga position är det ett naturligt steg att notera aktien i syfte att stärka kredibiliteten på marknaden och därmed hos nya kunder i samband med planerad internationalisering och expansion. Hubbster genomför nu således en noteringsemission.

Source: https://hubbster.com/erbjudande/

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.