Lohilo Foods AB (publ) har beslutat att senarelägga den planerade noteringen och aviserar samtidigt en riktad nyemission till Santhe Dahl Invest AB som blir näst största ägare

Med hänsyn till rådande förutsättning på finansmarknaden till följd av coronavirusets globala spridning har...