Linc

Linc

Pris per aktie
56-73 SEK
Minsta investering
5600-7300 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Läkemedel/Medicin
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
1200 MSEK
Teckningsperiod
20 maj - 27 maj
Första handelsdag
28 maj
Teckningsåtagande
827 MSEK
Post money value
-

Bakgrund

Lincs affärsidé är att som ägare vara med och utveckla välskötta Nordiska Life Science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde. Investeringar sker i nordiska, produktorienterade bolag med global potential.

Linc investerar i normalfallet 25-250 MSEK i respektive investering, där den initiala instegsinvesteringen ofta är en relativt liten investering och följdinvesteringar oftast utgör den större delen av totalt investerat belopp. Linc säkerställer ett meningsfullt inflytande genom att normalt vara en av de större investerarna. Vi värdesätter delägande från ledning, anställda samt andra kompetenta och långsiktiga medinvesterare.

 Sammanfattning av principer för våra investeringar:

  • Investeringsintervall: 25-250 MSEK
  • Noterade och onoterade företag
  • Tidiga skeden i läkemedelsbolag och något senare i medtech-bolag
  • Obegränsad ägarhorisont
  • Fokus på egengenererat affärsflöde
  • Investeringar görs företrädesvis i företag med huvudkontor i Norden

Source: https://linc.se/om-linc/affarside-och-mal/

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.