Movebybike AB

Movebybike AB

Pris per aktie
7,5 SEK
Minsta investering
5250 SEK
Pre money value
44,9 MSEK
Bransch
Logistik
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
21,3 MSEK
Teckningsperiod
21 maj - 4 jun
Första handelsdag
14 jun
Teckningsåtagande
11,6M
Post money value
-

Bakgrund

MoveByBike grundades 2012 och är ett transport- och logistikföretag med säte i Malmö. Med dess egenutvecklade transportcykel Starke fokuserar Bolaget på att möjliggöra en effektiv, hållbar och miljövänlig transport- och logistikverksamhet. MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla, snabba, kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som mottagaren väljer. Leveranser utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna transportcykelfordon vars lastkapacitet i kombination med motorstyrka lägger dem steget före övriga marknaden när det gäller produktivitet (1).

Vidare har Bolaget byggt upp en egen infrastruktur, så kallade city-hubbar. Vid city-hubbarna sköter Bolaget distribution- och logistikverksamhet i samarbete med andra logistikföretag, av- och omlastning för mikromobilitetföretag (2) samt servar och producerar sina egna transportcyklar. Bolagets vision är att vara marknadsledande när det gäller hemleveranser i städer och att vara en stark aktör inom citylogistik genom att erbjuda det mest effektiva och miljövänliga logistikalternativet på marknaden.

Idag erbjuder Bolaget effektiva och miljövänliga logistiktjänster inom både B2C och B2B (3). MoveByBike har utvecklat en komplett infrastruktur för cykellogistik med flexibla, snabba, kostnadseffektiva och miljövänliga transporter med leveranser på tider och platser som mottagaren valt. Leveranser utförs med hjälp av MoveByBikes egenproducerade eldrivna transportcykelfordon.

Source: https://movebybike.se/om-movebybike/

Bolagsnyheter

Social media