Sista dag för handel med BTA i MoveByBike

Företrädesemissionen i MoveByBike Europe AB (Publ):s (“MoveByBike” eller “Bolaget”) är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 25 januari 2023. Avstämningsdag hos Euroclear är den 27 januari 2023, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 31 januari 2023.

Tilldelning, teckning och betalning

 

Företrädesemissionen tecknades och garanterades till totalt cirka 8,2 MSEK, inklusive ej tilldelade teckningsåtagande om cirka 1,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 156 procent. MoveByBike tillförs således cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 0,3 MSEK.

 

Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 6 548 560 aktier. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 8 december 2022.  De tecknare som tilldelats aktier utan företrädesrätt erhöll avräkningsnotor, vilka skickades ut måndagen den 2 januari 2023.

 

Antal aktier och aktiekapital

 

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket har antalet aktier i MoveByBike ökat med 6 548 560 aktier, från 8 185 700 aktier till 14 734 260 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med 654 856 SEK, från 818 570 SEK till 1473 426 SEK.

 

Rådgivare

 

I samband med Företrädesemissionen har Advokatfirman VICI AB agerat som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

 

 

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta

Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96

E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se

Hemsida: www.movebybike.se

 

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.