BioStock: Peptonic Medical tar ut riktningen på en växande marknad

Femtech-bolaget Peptonic Medical tar in kapital för att utveckla ett nytt segment med kliniskt bevisad intim egenvård på en växande marknad. Teckningsperioden har inletts i bolagets unitemission av aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning kan Peptonic tillföras cirka 68 Mkr före emissionskostnader. Likviden avser att stärka bolagets balansräkning genom att reducera utestående lån, bidra till att bredda produktportföljen, stärka organisationen och marknadsföra dess produkter. Teckningsperioden pågår fram till och med 27 januari 2023

Läs artikeln om Peptonic Medicals emission på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/01/peptonic-medical-tar-ut-riktningen-pa-en-vaxande-marknad

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/