NeoDynamics

NeoDynamics

Pris per aktie
16,4 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
75 MSEK
Bransch
Medtech
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
50,5 MSEK
Teckningsperiod
31 okt - 14 nov
Första handelsdag
7 dec
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

NeoDynamics AB (”NeoDynamics”) är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar och kommersialiserar NeoNavia®, som med ny patenterad teknologi underlättar och förbättrar vävnadsprovtagning (biopsier) hos cancerpatienter. NeoDynamics mål är att driva utvecklingen inom cancerdiagnostik, initialt med fokus på bröstcancer, genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa. I samband med noteringen på Spotlight Stock Market genomförs en nyemission, vars huvudsakliga syfte är att bland annat finansiera slututvecklingen av kommersialiserings-versionen av NeoNavia.

Bröstcancer är en allvarlig sjukdom som varje år drabbar 2,1 miljoner kvinnor världen över och är enligt OECD den vanligaste dödsorsaken för kvinnor, med över en halv miljon dödsfall varje år. I Europa drabbas cirka 520 000 kvinnor årligen, varav cirka 137 000 avlider som en följd av sjukdomen.

Baserat på forskning utförd vid Karolinska Institutet har NeoDynamics utvecklat biopsisystemet NeoNavia, som använder en patenterad mikropulsteknik för att förenkla och förbättra precisionen i biopsi hos bröstcancerpatienter. En effektivare diagnostikprocess betyder att en cancersjukdom och eventuell spridning (metastaser) kan upptäckas tidigare och ge bättre underlag för val av behandling.

NeoDynamics affärsmodell är i huvudsak baserad på återkommande intäkter från försäljning av engångsprodukter i form av pulsbiopsiprober.

Styrelsens målsättning är att inom tre år från marknadslanseringen av NeoNavia, år 2022, ha tagit en världsmarknadsandel av bröstcancerbiopsier om minst två procent (vilket motsvarar en årlig omsättning om cirka 120-140 MSEK) för att därefter fortsätta öka denna andel och expandera även inom andra biopsiområden.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.