PolarCool

PolarCool

Pris per aktie
2 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
72 MSEK
Bransch
Medicinteknik
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
18 MSEK
Teckningsperiod
9 okt - 2 nov
Första handelsdag
14 nov
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

PolarCools resa börjar redan i slutet av 2015 när BrainCool inleder en satsning på idrottsmedicin. Satsningen utmynnas i en portabel hjärnkylningsprodukt ämnad att kyla hjärnskakningsdrabbade idrottare. Verksamheten inom idrottsmedicin var dock sedan start ett sidospår som BrainCool avsåg dela ut till aktieägarna eftersom rörelsen inte passade in i BrainCools strategiska inriktning på sjukhusmarknaden fördelat på två affärsområden, Brain Cooling (sjukhus och ambulansvård) samt Pain Management (onkologi, migrän). I början av 2017 etablerades således PolarCool AB som ett helägt dotterbolag till BrainCool AB, med avsikt att överta verksamheten inom idrottsmedicin.

PolarCools strategi är marknadsföring och försäljning till utövare av idrottsgrenar där hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner är vanligt förekommande. Via utövarna ska Bolaget närma sig förbundsorganisationerna i respektive sport och därigenom uppnå ett genombrott för Bolagets produkt. Dessutom kommer PolarCool genom fortsatta kliniska studier påvisa både nyttan med nedkylning av hjärnan samt effekten av behandling med sitt kylsystem.

”Hjärnskador inom idrottsmedicin är ett aktuellt ämne. Än så länge finns inte någon etablerad behandling för hjärnskakningar eller andra former av våld mot huvudet i direkt anslutning till skadan, utöver ordinerad vila. Bolagets målsättning med PolarCap® System är att den portabla produkten ska finnas tillgänglig bland idrottsorganisationer, idrottslag och idrottare – jämförbart med hjärtstartare som placeras ut i en rad olika miljöer” säger Iman Ziai, VD på PolarCool.

Bolagsnyheter

Social media