Prostatype Genomics

Prostatype Genomics

Pris per aktie
9,65 SEK
Minsta investering
5018 SEK
Pre money value
89,8 MSEK
Bransch
Läkemedel/Medicin
Lista
First North Premier
Emissionsvolym
37,5 MSEK
Teckningsperiod
17 sep - 1 okt
Första handelsdag
27 okt
Teckningsåtagande
72%
Post money value
-

Bakgrund

Prostatype är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.

Under 2019 gick Prostatype Genomics från att vara ett bolag i utvecklingsfas till att vara i en fas av försäljning och kommersialisering, med Sverige som den initiala marknaden. Bolagets kärnprodukt Prostatype® Test System har CE-märkts och försäljning har inletts i mindre skala på den svenska marknaden. Prostatype Genomics gentest gör det möjligt, med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens), att bättre prognosticera prostatacancern och kategorisera patientens tillstånd i olika risktyper. På detta vis kan Bolaget reducera risken för över- eller underbehandling, vilket i många fall leder till stora besvär för patienten. Nuvarande diagnostiska verktyg kan enbart bedöma om patienten har cancer eller ej, men har begränsningar när det gäller att bedöma cancerns aggressivitet. Prostatype® Test System kan därmed säkerställa bättre livskvalitet för personer vars prostatacancer bedöms som lågrisk, utan att riskera säkerheten för patienter med aggressiva tumörer. Att bättre kunna avgöra cancerns utveckling resulterar också, enligt Bolaget, i minskade kostnader inom sjukvården.

 

Fokus ligger nu på att intensifiera arbetet med att internationellt introducera Prostatype® Test System på utvalda europeiska marknader såväl som i USA. För att möjliggöra Bolagets kommersialiserings- och expansionsplan behöver Prostatype Genomics säkerställa ytterligare kompetenser inom försäljning och marknadsföring för att stödja distributörerna. För att kunna marknadslansera Prostatype® Test System är begränsade validerings- och marknadsstudier nödvändigt i vissa länder. Dessa studier kommer därför också att genomföras i samband med att produkten lanseras på respektive marknad. Mer omfattande valideringsstudier har redan genomförts i Sverige och Tyskland och är per dagen för prospektet pågående i Taiwan. Med likviden från emissionen kan Bolaget accelerera den internationella expansionen enligt sin affärsplan och strategi, med målsättningen att nå break-even under H2 2023.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.