Vilhelmina Mineral

Vilhelmina Mineral

Pris per aktie
5 SEK
Minsta investering
7500 SEK
Pre money value
72,6 MSEK
Bransch
Råvaror
Lista
NGM
Emissionsvolym
23 MSEK
Teckningsperiod
12 okt - 26 okt
Första handelsdag
29 nov
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande
80%

Bakgrund

Vilhelmina Mineral är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk samt det norska projektet Jomafältet.

I fallet Stekenjokk har nyligen en omarbetad ansökan om bearbetningskoncession inlämnats till myndigheterna. Vad gäller Joma har det första steget i den norska motsvarigheten till bearbetningskoncession erhållits (”utvinningsrett”).

Verksamheten är organiserad i det svenska moderbolaget Vilhelmina Mineral AB (publ) och i det majoritetsägda norska dotterbolaget Joma Gruver AS.

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Målsättning

Den primära målsättningen är att inom 4-7 år sätta minst en gruva i drift eller sälja motsvarande tillgång till en industriell köpare före gruvstart till ett värde som innebär en substantiell värdeökning för aktieägarna. Utöver detta strävar bolaget att bygga en bred portfölj med förstklassiga projekt inom basmetaller varav flera har potential att leda till igångsättning av gruvverksamhet.

Strategi

Bolagets strategi innebär i huvudsak följande:

  • Fokus på basmetaller i Norden

  • Förvärva projekt i tidiga skeden med existerande mineralresurser och där god potential finns för utökade resurser finns – t ex i områden med tidigare gruvor (s k ”brown field” situationer)

  • I nuläget fokus på svenska projekten Stekenjokk och Levi och det norska projektet Jomafältet

  • Utveckling av Joma som sannolik centralort för anrikning och deponi

  • Övriga mineraliseringar utgör satellitprojekt vars mineralresurser kan transporteras in till det centrala anrikningsverket

  • Identifiera, förvärva och utveckla ytterligare projekt så att de totala mineralresurserna ökar

  • I samband med igångsatt gruvdrift bjuda in större industriell partner som medinvesterare

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.