Vilhelmina Mineral AB (publ) har av Nordic Growth Market NGM AB erhållit villkorat godkännande för notering på Nordic MTF

Pressmeddelande den 27 september 2018

Vilhelmina Mineral AB (publ) är ett bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar och zink. Bolaget fokuserar i nuläget på det svenska projektet Stekenjokk och Levi samt det norska projektet Jomafältet. Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner.

Läs mer om Vilhelmina Mineral AB (publ) på www.vilhelminamineral.com. På bolagets hemsida kommer informationsmemorandum inför notering att hållas tillgängligt senast en dag före första handelsdag.

Styrelseordförande för Vilhelmina Mineral AB (publ) är Michael Timmins. Verkställande direktör är Peter Hjorth.

”Det är mycket glädjande att vi nu godkänts för notering på NGM. Ökad uppmärksamhet för Bolaget i publik miljö och ytterligare access till kapitalmarknaden är positiva aspekter med detta”, säger Peter Hjorth, VD för Vilhelmina Mineral AB (publ).

Bolagets Mentor är beQuoted AB.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Vilhelmina Mineral AB (publ) uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha minst trehundra (300) aktieägare från första handelsdag på Nordic MTF samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Första handelsdag är beräknad till den 29 november 2018. Vilhelmina Mineral AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet VILHEL MTF.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Peter Hjorth, VD, Vilhelmina Mineral AB (publ), e-post: peter.hjorth@gradisca.se

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42