Bracknor Fund LTD har påkallat konvertering till aktier