Unicorns ger förhoppningar när IPO-aktivitet minskar globalt under Q3

Nuvarande geopolitiska osäkerhet och handelsfrågor fortsätter att påverka investerarnas entusiasm. EY:s analys visar att antalet börsnoteringar under årets första nio månader minskar till 1000 IPOs globalt, vilket är en nedgång med 18 procent från samma period 2017. Trots avmattningen var IPO-aktiviteten hittills i år över det 10-åriga genomsnittet av IPOs marknadsintäkter och ökade med 145,1 miljarder USD, en ökning med 9 procent från år till år.

Revisions- och rådgivningsföretaget EY kartlägger varje kvartal genomförda marknadsintroduktioner (IPOs) på såväl reglerade marknader som handelsplattformar. Enligt Global IPO Trends: Q3 2018 är aktiviteten under årets tredje kvartal 302 IPOs och marknadsintäkter på 47,1 miljarder USD. Det är 22 procent lägre i affärsvolym och 9 procent högre i marknadsintäkter jämfört med tredje kvartalet 2017.

Teknik-, industri- och hälsovårdssektorerna har varit de mest produktiva av IPO globalt hittills under 2018 (YTD). De sektorerna stod tillsammans för 468 IPOs (47% av antalet IPOs globalt) och totalt 62,9 miljarder USD (43% av de globala intäkterna). Dessutom en ökning av unicorns börsnoteringar under Q3 2018 har bidragit till marknadsvärdet hittills i år globala ökar med 9 procent jämfört med YTD 2017.

Enligt rapporten är ett ökande fenomen IPOs av så kallade ”unicorns” och att de präglar den globala IPO-agendan under andra halvåret 2018. Prognosen är därför att 2018 globala intäkter kommer att överträffa 2017 som ett resultat.

– Det tredje kvartalet är som förväntat den period på årets med lägst IPO-aktivitet, men 2018 har varit svagare än föregående år. Vi tror dock på en viss global upphämtning på transaktionsvolymen i anledning av IPOs av så kallade unicorns, IPOs med ett värde större än 1 miljard USD, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige.

Fortsatt starkt noteringsklimat i Norden

 – I Norden ser vi inte riktigt samma trender som globalt, utan vi tror på ett fortsatt starkt noteringsklimat även om vissa uppgifter i medierna pekar i andra riktningar. Utöver pågående projekt har vi flera pågående dialoger med både svenska och utländska bolag som söker sig mot Nasdaq Stockholm under 2019, säger Andreas Dalhäll.

Mer information: globalt pressmeddelande

Om EY Global IPO Trends
Analysen baseras data från Dealogic kring alla noteringar som anges från 1 januari 2018 fram till den 11 september samt EY:s förväntningar avseende noteringar som bedöms stänga under resten av september. Läs mer EY:s IPO-tjänster på www.ey.com/ipo

För ytterligare information kontakta
Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, andreas.dalhall@se.ey.com, 076-1264879
Stina Gustafsson, PR-chef för EY i Sverige, 073-3550631, stina.gustafsson@se.ey.com

 

Om EY
EY är världsledande inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. EY refererar till den globala organisationen samt kan avse en eller flera medlemsföretag i Ernst & Young Global Limited. Varje medlemsföretag utgör en egen juridisk person. http://www.ey.com/se