BrainCool AB:s (publ) nyemission registrerad hos Bolagsverket

BrainCools riktade nyemission som offentliggjordes 2 februari 2019 har nu registrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 750 000 aktier vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 33 750 kr. Totalt aktiekapital efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 1 727 475,43 kr och antalet aktier efter registreringen uppgår till 38 388 342 st.

r mer information

Martin Waleij – VD                                                                 
+46 – 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.