Teckna Cleantechbolaget Ferroamps pågående emission inför notering

Teckningstiden pågår tom nu på fredag den 22 februari 2019. Prospekt och anmälningssedel kan laddas ned från www.ferroamp.com och www.gwkapital.se. Kan även tecknas via Avanza och Nordnet. Nordnet är Selling Agent för erbjudandet.

 

Ferroamp utvecklar, tillverkar och marknadsför en plattform för effekt- och energioptimering som resulterar i stora besparingar för kunder i form av minskade elnätsavgifter och lägre energiförluster.

Plattformen möjliggör även stegvis utbyggnad och integration av solel, energilagring och elbilsladdning i fastigheter. Bolaget tar nu in 40 MSEK i en garanterad IPO-emission.

Bolaget levererade sina första serietillverkade produkter september 2015 och har sedan dess genomfört över 400 installationer med en påvisad funktion och kundnytta. Bolaget har sitt huvudkontor med tillverkning i Spånga utanför Stockholm. Per 31 december 2018 hade Bolaget 22 anställda, tre patentfamiljer inklusive globala patent-pendings. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53% och bolagets orderingång med 90%. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Bolaget kommer under innevarande verksamhetsår att påbörja lansering av tjänster baserade på egenutvecklad mjukvaruplattform i en cloud-lösning och ser fortsatt kraftig tillväxt på den svenska marknaden där man redan byggt upp en stark och välrenommerad kundlista. Ferroamp har även planer på att påbörja försäljning i övriga Norden samt Nederländerna, Frankrike, Italien och Finland, där hittills endast ett par pilotinstallationer genomförts. 

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på omkring 400 MSEK med 40 procents bruttomarginal. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis addering av en Software-as-a-service (”SaaS”) tjänst är viktiga aktiviteter för att uppnå dessa mål.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser

Totalt omfattar ingångna avtal avseende både emissionsgarantier och teckningsförbindelser ca 32 MSEK, motsvarande ca 80 % av emissionen.

Länk till release om genombrottsorder från Vattenfall som nyligen kommunicerades, klicka här!

Länk till presentation från G&W Småbolagsfrukost i förmiddags, den 20 februari, klicka här!

 

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM Nordic MTF.