Beslut vid extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB

Vid extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) idag fattades följande beslut.

Bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens planer på produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i dotterbolag.

Bolagsstämman beslutade om godkännande av tillägg i §3 i bolagets bolagsordning i enlighet med understruken text: ”Föremål för bolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling och tillverkning av biobaserade drivmedel,, handel med biobaserade produkter, underlicensiering av tillverkningsprocesser avseende biobaserade drivmedel eller produkter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva leasingverksamhet huvudsakligen inom bygg- och anläggningsentreprenad, transport- och kontorssektorn, kontokortsverksamhet innefattande inlåning från kund samt idka därmed förenlig verksamhet.”

För mer information:
Jan Nordlöf, VD, Colabitoil Sweden AB, jan.nordlof@colabitoil.com+46 771 185961
Daniel Arenholm, Kommunikationschef, daniel.arenholm@colabitoil.com +46 771 1185965

Colabitoil Sweden ABär noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com