Beslut vid extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB

Vid extra bolagsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ) idag fattades följande beslut.