BrandBee Holding ABs apportemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har registrerat den apportemission som genomfördes den 28 juni 2018 i samband med förvärvet av BrandBee AB. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 58 202 685 stycken och aktiekapitalet har ökat till 2 910 134,25 kronor. Aktierna har ännu inte levererats till tecknarna. Emissionsinstitut vid registreringen är Hagberg Aneborn Fondkommission AB.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Richard Glimstedt
Telefon: +4670 366 16 22
ir@brandbee.com


Om BrandBee Holding AB
BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.