CAG certifieras enligt säkerhetsstandarden ISO/IEC 27001

CAG certifierar verksamheten i moderbolaget CAG Group AB enligt den omfattande informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001.

Certifieringen omfattar styrning och processer för informationssäkerhet för ledning och styrning samt utveckling av IT- och Management konsulttjänster.

Certifieringen genomfördes av DNV.

Sedan tidigare är även dotterbolaget CAG Datastöd AB certifierade enligt ISO/IEC 27001 för leverans av tjänster inom drift och underhåll av IT-plattformar och affärskritiska system.

”För de kunder CAG har är hög IT- och informationssäkerhet centralt. Därför är jag stolt och glad över att bolaget uppnått certifieringskraven för ISO 27001”, säger Åsa Landén Ericsson, koncernchef på CAG.

Vad är ISO 27001
Standarden tar ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet. Tillgångar som behöver skyddas sträcker sig från digital information, pappersdokumentation och fysiska tillgångar som lokaler, datorer och nätverk till kunskap hos medarbetare.

Standarden tar utgångspunkt i tre principer:

Sekretess – var och en har enbart tillgång till den information de är behöriga till

Riktighet – det finns skydd mot otillåtna ändringar och annan påverkan.

Tillgänglighet – informationen är tillgänglig, i rätt omfattning, när den behövs av behöriga användare.
 

För ytterligare information, kontakta:        

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, Asa.landen[a]cag.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.
 

Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december kl. 10.00 (CET).

 

We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, systemutveckling, cyber security, drift & förvaltning samt utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur, Handel & Tjänster samt Hälsa & Vård. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.