Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 16 maj 2019

Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 16 maj 2019 beslutade stämman, bland...