Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 6 maj 2021

Årsstämma med aktieägarna i CAG Group AB hölls den 6 maj 2021. Med anledning...