Calmark levererar första produkterna till Kenya

Som ett led i Calmark Sweden AB’s samarbete med VIA Global Health och deras pågående lanseringskampanj i Afrika meddelar idag bolaget att den första demo-ordern mottagits för Kenya och kommer nu att levereras. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.

Som tidigare meddelats, har Calmark ett samarbetsavtal med VIA Global Health, som har lokala distributörer i mer än 80 länder. De fokuserar framför allt på låg- och medelinkomstländer och har som mål att möjliggöra distribution av essentiella medicintekniska produkter i de delar av världen där behovet är stort, men där vanliga lanseringar ofta inte är prioriterade för de flesta tillverkare.

VIA Global har förstärkt sin organisation i Afrika och intensifierar nu sitt säljarbete. Calmarks produkter är en viktig del att denna kampanj. Som ett led i detta skickas nu de första demoprodukterna till Kenya för inledande säljarbete ut mot de lokala distributörerna.  

”VIA Global Health är en viktig samarbetspartner för oss. De arbetar på de marknader där våra produkter kan göra en stor skillnad.” säger Anna Söderlund, VD. ”Calmark fortsätter sin världslansering. Det är en viktig milstolpe för oss att produkter nu går till denna del av Afrika.”

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-19 14:27 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.