Calmark tecknar distributörsavtal för Indien avseende COVID19-LDH

Ett exklusivt distributionsavtal har tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark POC – Covid på den indiska marknaden. 

Sedan i mars har smittspridningen i Indien ökat drastiskt och nådde i början av maj en topp med ca 400.000 nya konstaterade smittfall per dag. Den rådande situationen innebär stora ansträngningar för sjukvården som på många platser har svårt att tillgodose behoven av sjukhussängar, utrustning och läkemedel. Calmark POC – Covid är en plattform för snabbtest av biomarkören LDH, som är en viktig faktor vid bedömningen av vilken vårdnivå som kommer att krävas för patienterna.

Företaget r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd är experter inom koagulationsegmentet och är aktiva i hela Indien samt närliggande länder. De är välrenommerade och har fler verksamhetsområden, bl a forskning inom pharma och life science.

”Jag är mycket glad och otroligt nöjd med dagens avtal”, säger Magdalena Tharaldsen, Director International Business Development för Calmark. ”Vår produkt ska nu registreras i Indien och r2 Hemostasis Diagnostics kommer att hantera denna process. Vi kommer inom kort att skicka de första demoprodukterna.”

Calmark POC – Covid är en plattform som består av ett instrument och en testkassett avsedd för mätning av biomarkören lactat dehydrogenas (LDH) i blodet hos covid-19 patienter. Förhöjda nivåer av LDH innebär en högre risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Plattformen kan användas på t.ex. akutmottagningar och vårdavdelningar på sjukhus för bedömning av rätt vårdnivå.

 

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-10 16:43 CET.

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.