Calmark tecknar distributörsavtal med Triolab avseende fler marknader

Ett exklusivt distributionsavtal har idag tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. Avtalet innebär att Calmark utökar sitt nätverk av partners på den viktiga hemmamarknaden.

Triolab säljer utrustning till hälso- och sjukvården och är ledande inom human diagnostic med över 30 års erfarenhet på den finska marknaden. Bolaget är verksamt inom de kundsegment som är viktiga för Calmark och säljer bland annat blodgasutrustning till förlossningar och intensivvårdsavdelningar.

”Vi är mycket glada över samarbetet med Triolab och det känns roligt att vi nu tillsammans kan nå ut till fler marknader.” säger Marianne Alksnis, försäljningschef på Calmark.

Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder högkvalitativa produkter, som ger nytta för patienterna. Analyskvalitet, användarvänlighet och snabba provsvar är centrala faktorer vid patientnära analysering. Med Calmark Neo får våra kunder tillgång till en unik testplattform för nyfödda patienter.” säger Kai Rantanen, VD på Triolab Oy. ”Vi ser fram emot att samarbeta med en partner som delar vår målsättning att förbättra vården för nyfödda.”

Det är mycket tillfredsställande att vi kunnat utöka avtalet med Triolab”, säger Anna Söderlund, VD Calmark. ”Triolab vänder sig direkt till de kundsegment som vi prioriterar och har en gedigen erfarenhet av att lansera medicintekniska produkter på lokala marknader.”

 

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020, 16:00 CEST.

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de tre första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.