Cereno Scientific genomfört riktade nyemissionen – teckningskurs 1,90 kronor per aktie

Forskningsbolaget Cereno Scientific har genomfört den aviserade riktade nyemissionen på cirka 60 miljoner kronor till en grupp kvalificerade investerare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i den riktade emissionen uppgick till 3,80 kronor per unit, motsvarande 1,90 kronor per aktie.

Bolaget har vidare fattat beslut om att emittera och tilldela två teckningsoptioner av serie TO1 och två teckningsoptioner av serie TO2 till befintliga aktieägare per varje fem ägda aktier per aktuell avstämningsdag. Avstämningsdagen kommer att meddelas så snart dessa teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket.

I samband med den riktade emissionen har bolaget även upptagit ett lån om 10 miljoner kronor från Formue Nord Fokus, som även erhåller teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire