CGit – Lägesrapport 2017, omsättning 56,5 MSEK

December 2017 var ytterligare en stark månad med fortsatt bra omsättning, 6,5 MSEK. Det är en ökning på 10 procent jämfört med samma period 2016. Även på helåret (2017 uppgår till 56,5 MSEK) så visar CGit på en omsättningsökning jämfört med 2016 på hela 31 procent. (2016 landade omsättningen på 43,2 MSEK). Det görs dessutom med ett bibehållet positivt resultat. CGit visar på fortsatt bra affärstryck och går in i 2018 med en väldigt god tilltro till en fortsatt uppgång.

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9:e januari 2018.

CGit: 
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.