Climeon utökar kapaciteten med nytt testcenter i Kista

Climeon utökar sin kapacitet med ett nytt testcenter i Kista för utveckling och testning av Heat Power-moduler. Den nya anläggningen medför en ökning av Climeons sammanlagda leveranskapacitet.

Det nya testcentret ligger i anslutning till bolagets nya kontor i Kista, med möjlighet till fler kunddemonstrationer, snabbare utvecklingsverifiering, utökad testtid och en sammanhållen organisation.

– Vi bygger verksamheten för att bli ett globalt ledande produktbolag inom energiteknik, kommenterar VD Thomas Öström. Därför är det strategiskt för oss att samla organisationen på ett ställe. 

– Med det nya testcentret i Kista samlar vi utveckling, leverans och service på ett ställe och hela organisationen får nära till tekniken, fortsätter Thomas Öström. Detta ger oss optimala förutsättningar för fortsatt expansion.

I dagsläget testas samtliga Climeons moduler i Norrköping innan de levereras till kund. Det nya testcentrets högre kapacitet matchar tillverkningskapaciteten bättre.  

Climeons verksamhet är inriktad på att noggrant och professionellt styra mot affärer som har potential att ge höga volymer. För att möta en snabbt stigande efterfrågan och högre volymer byggs verksamheten för att kunna skalas upp. Utökningen av testningskapaciteten är ett led i detta arbete.

Heat Power-modulerna tillverkas av kontraktstillverkaren Mastec i småländska Vaggeryd. Mastecs anläggning har kapacitet att producera 400 moduler per år med möjlighet att skala upp till maximalt 2 500 moduler per år. Skalbarheten möjliggörs framförallt av att Heat Power-systemet baseras på standardiserade moduler vilka kan serietillverkas. Mastec genomför även testning i Vaggeryd. 

Vid utgången av det andra kvartalet 2018 uppgick Climeons orderstock till cirka 740 miljoner kronor.

För mer information, kontakta: 
Thomas Öström, VD, Climeon 
+46 708 94 96 05 
thomas.ostrom@climeon.com

Christoffer Andersson, vVD, Climeon 
+46 762 00 72 99 
christoffer.andersson@climeon.com


Om Climeon
Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – ger hållbar el dygnet runt, året runt, i överflöd och billigare än alternativen och utklassar därmed andra energislag. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien noteras på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.