Kompletterande information gällande bolagsnyheten ”2cureX tyska dotterbolag erhåller bidrag för utveckling av IndiTreat®-test inom immunonkologi”

2cureX AB publicerade 2018-10-03 en bolagsnyhet gällande att bolagets tyska dotterbolag 2cureX GmbH (”2cureX”) erhållit ett bidrag om 810 000 EUR från det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (”BMBF”). Aktuellt bidrag godkändes i mars 2017. Bidragsstorleken för 2cureX och dess samarbetspartner Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf uppgick till totalt 1 188 000 EUR och utbetalningen var förutsatt godkänd granskning på plats i bolagets forskningslokaler samt att 2cureX samfinansierade projektet med 378 000 EUR. Granskningen blev framgångsrikt godkänd 2018-09-27. Nettolikviden av bidraget som 2cureX erhåller uppgår till 567 000 EUR.

2cureX har erhållit ett bidrag om totalt 1 188 000 EUR från det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) för att anpassa IndiTreat® till en individanpassad immunonkologibehandling. Projektet genomförs tillsammans med Universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, UKE). 2cureX samfinansierar projektet med
378 000 EUR. Projektet beräknas pågå till februari 2020. Bidraget godkändes av BMBF i mars 2017 förutsatt godkänd granskning på plats i bolagets forskningslokaler. Denna granskning blev framgångsrikt godkänd 2018-09-27. Utbetalningen om totalt 810 000 EUR (av vilken 2cureX erhåller 567 000 EUR) utbetalas på kvartalsbasis till dess att projektet avslutas i februari 2020.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för 2cureX.

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Ole Thastrup, VD;            E-post: ot@2cureX.com

Telefon: +45 22 11 53 99;             URL: www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment Design) – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat® framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör. IndiTreat® väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända cancerläkemedel. IndiTreat® beräknas bli ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter.

IndiTreat® valideras för närvarande kliniskt inom kolorektal- och äggstockscancer.

Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North (symbol ”2CUREX”).