Första teckningsdag i SpiffX (under namnändring till Spiffbet) företrädesemission och offentliggörande av informationsmemorandum

Idag onsdag 3 oktober inleds teckningsperioden i företrädesemissionen i SpiffX AB (under namnändring till Spiffbet). I samband med det offentliggörs ett Informationsmemorandum samt en Teaser som är tillgängliga på Bolagets webbplats http://www.spiffx.se/. Teckningstiden löper fram till och med 19 oktober 2018.

Spiffbet kommer att hålla företagspresentationer enligt nedan i Stockholm och Göteborg med anledning av nyemissionen:

Investerarafton med Investerarbrevet
När: 9 oktober klockan 17.45 – 19.30
Plats: GT30, Turbin, Grev Turegatan 30, Stockholm

Spiffbet presenterar 18.05

Anmäl deltagande till:www.investerarbrevet.se

Investerarträff med GCF

När: 16 oktober klockan 17 – 21

Plats: Scandic Rubinen, Kungsportsavenyen 24, 400 14 Göteborg

Spiffbet presenterar 18:00

Anmäl deltagande till: info@gcf.se

Erbjudandet i sammandrag:

 • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 16 739 204 aktier, motsvarande 25 108 807,50 SEK.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 1 oktober 2018 är registrerade som aktieägare i SpiffX AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna fyra (4) nya aktier.
 • Teckningsperiod: 3 oktober 2018 till och med 19 oktober 2018.
 • Värdering (pre-money): Cirka 43,9 MSEK.
 • Antal aktier före nyemission: 29 293 609 aktier.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser 100 procent av emissionsbeloppet.

Vid fulltecknad emission kommer bolaget att tillföras cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att:

 • Intensifiera marknadsföringen av bolagets två produktområden, casinospel under varumärket Spiffbet Casino samt hybridspel, det vill säga Take5-familjen med spel under varumärket Spiffbet Games.
 • Vidareutveckla affärsförbindelser med avtalade kunder och distributörer genom fortsatt produktanpassning.
 • Vidareutveckla samt mobilanpassa den nyligen förvärvade casinoplattformen och dess 30 casinospel och öka förmågan att skräddarsy casinospelen till lokala marknader.
 • Vidareutveckla och förfina Take5-applikationen med nya variationer för fotboll samt bredda Take5-appikationen till andra idrotter som basket, tennis med flera.
 • Arbeta med lokal regelefterlevnad i form av licensiering och certifiering på nya marknader.
 • Återbetala det brygglån om 6,5 MSEK som togs den 9 maj 2018.

Göteborgs Corporate Finance är rådgivare vid den aktuella företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut. Anmälningssedel, Teaser och Memorandum finns även tillgängliga på www.gcf.se(Göteborg Corporate Finance samt www.aqurat.se(Aqurat Fondkommission).

För ytterligare information:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Om SpiffX (under namnändring till Spiffbet)

SpiffX utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games – har SpiffX hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffX har även licens i Storbritannien. 

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.