BioStock: 2cureX en blivande nyckelspelare inom precisionscancerbehandling

Med lanseringen av IndiTreat i höstas och den slutförda kliniska studien i kolorektalcancerpatienter har 2cureX tilldragit sig onkologernas uppmärksamhet. Anledningen är den låga effektiviteten i dagens cancerläkemedel och att IndiTreat fyller behovet av mer tillförlitliga cancerbehandlingsstrategier som ger onkologen mer förtroende hos sina patienter.  BioStock har tittat närmare på vad som väntar det danska medicinteknikbolaget, samtidigt som teckningsperioden för teckningsoptionen TO1 påbörjades denna vecka med en teckningskurs om 13,22 kronor per aktie.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/04/2curex-en-blivandenyckelspelare-inom-precisionscancerbehandling/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se