2cureX – Krattat för lansering – Mangold Insight Analys

Med distributörer och utvalda sjukhus i Europa ska 2cureX bygga en marknad för bättre cancerbehandling. 2cureX har lanserat IndiTreat för koloncancer i olika stadier i ett första steg. Tre tester är nu lanserade vilka ska ge onkologer bättre förutsättningar att få fram rätt behandling. Målsättning för 2022 är att ha närvaro i 20 länder och att 30 sjukhus använder IndiTreat. Bolaget har fått sin första order för IndiTreat samt lanserat IndiTreat på ett sjukhus.  

2cureX har starka data från studier som validerar IndiTreat. Bolaget bygger ett vetenskapligt råd som ger bolaget bättre möjligheter att skala upp verksamheten. 2cureX har processer och strukturer klara för att genomföra en lansering. Om bolaget lyckas med lanseringen förväntas intresset bland investerare öka ytterligare. Under januari fick bolaget en ny institutionell ägare vilket kan följas av fler.  

Mangold har valt att värdera 2cureX med en DCF. I vårt Basecase ser vi en uppsida på över 100 procent. I detta scenario räknar vi med att bolaget tar 10 procent av en tänkt marknad. Bolaget kan över en sjuårsperiod nå över 300 miljoner kronor i försäljning. Mangold upprepar riktkurs om 27,00 kronor.