BioStock: Nya data från 2cureX IndiTreat på ASCO

Junis virtuella ASCO-konferens, som har emotsetts med stor spänning, kommer att belysa nya data från 2cureX kliniska partner, Vejle Universitetssjukhus. De positiva resultaten från TICC-studien visar att den IndiTreat-guidade behandlingen av patienter med metastaserad kolorektalcancer i sent stadie ledde till progressionsfri överlevnad hos 50 procent av patienterna efter åtta veckor.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/05/nya-data-fran-2curex-inditreat-pa-asco/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se