Coeli Real Estate Fund I AB avslutar nyemission

Det slutgiltiga resultatet nyemissionen i Coeli Real Estate Fund I AB blev en nyteckning om 147 100 P2 aktier motsvarande 40,3 miljoner kronor. Förväntat resultat av emissionen vid start var ca 20 miljoner kronor.

Fonden fulltecknas när emissionslikviden för samtliga emissioner uppgår till 400 miljoner kronor, vilket innebär att fonden ännu ej är fulltecknad.

Teckningstiden avslutades den 4 maj 2018. Tilldelning av aktier beräknas ske under maj månad.

AIF förvaltaren för Coeli Real Estate Fund I AB´s värderingskommittée har fastställt fondens nettoandelsvärde per aktie per den 14 maj 2018. NAV-rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida https://coeli.se/var-forvaltning/real-estate/coeli-real-estate-fund-ab/

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 14 maj 2018 klockan 16:45