Colabitoil samordnar verksamhet och bolag

Colabitoil genomför strukturella förändringar genom att samordna produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag.    

Som helägda dotterbolag till Colabitoil Sweden AB kommer Colabitoil Produktion AB att bedriva produktion av förnyelsebara drivmedel och Colabitoil Tankanläggningar AB bedriva drift och underhåll av tankanläggningar. Den organisatoriska förändringen trädde i kraft vid årsskiftet.

– Förutom att uppnå operativa fördelar ökar vi också insynen genom att driva produktion och tankanläggningar i dotterbolag. Det gör det lättare för kapitalmarknaden och andra intressenter att analysera och förstå vår verksamhet, säger Jan Nordlöf, VD för Colabitoil.

Dotterbolagen fortsätter att utnyttja Colabitolis gemensamma resurser inom kapital- och marknadskommunikation, IT, HR, finans, administration och lagar. Vid årsskiftet har verksamheten från förvärvet av Hällberg och Son fullt ut integreras i Colabitoil.

Jan Nordlöf, VD
Telefon 0771-185961
E-post jan.nordlof@colabitoil.com

HVO100 – Förnybar diesel gjord på avfall och restprodukter kan minska växthusgasutsläppen med upp till 92% och bränsleförbrukningen med upp till 5% jämfört med konventionell diesel baserad på råolja. Andra generationens biodiesel, HVO (hydrerad vegetabilisk olja), har samma kemiska egenskaper som fossil diesel men framställs från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Idag står HVO för den största utsläppsminskningen och är det dominerande och snabbast växande biodrivmedlet på marknaden. HVO100 är ren biodiesel som inte spätts ut med råoljediesel. HVO100 har bättre egenskaper och ger en bättre prestanda än fossil diesel.

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) grundades 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa förnybara oljeprodukter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. För mer information besök www.colabitoil.com