Compodium AB (publ) begär extra bolagsstämma

Stockholm, 2021-12-30  

Aktieägare föreslår ändringar i Styrelsen för Compodium International AB (publ) och begär att extra bolagsstämma sammankallas.

Styrelsen för Compodium International AB (publ) har mottagit en begäran från aktieägaren Quinary Investment AB som innehar över 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där antalet styrelseledamöter och val av ny styrelse ska behandlas. 

Med anledning av inkommen begäran kommer styrelsen den 5 januari 2021 att kalla till extra bolagsstämma. 

För frågor angående Compodium kontakta Styrelsens Ordförande: Thomas Flinck tel: +46 (0)70 516 53 33 

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. Redeye kan nås på certifiedadviser@redeye.se samt 08-121 57 690.