CONCENT HOLDING AB (PUBL) HAR IDAG BESLUTAT OCH LÄMNAT IN EN ANSÖKAN OM AVNOTERING HOS NGM

Stockholm, 7 september 2018

Concent Holding AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat och lämnat in en ansökan om avnotering av Bolagets stam- och preferensaktier från NGM Nordic MTF. Ansökan har föregåtts av kontakter med NGM.

Bolagets aktier har varit observationslistade sedan den 25 november 2016, det vill säga under närmare två år. Aktieägarna har således haft god tid på sig att ta ställning till Bolagets situation. När Bolaget noterades förelåg helt andra förutsättningar än idag och Bolagets verksamhet bedrivs numer inte i den omfattning som motiverar att verka i noterad miljö. Vidare är det mycket belastande för Bolaget att vara noterat, såväl tidsmässigt som ekonomiskt och Bolaget saknar idag tillräckliga resurser för detta. Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att en avnotering är det bästa för såväl Bolagets aktieägare som nuvarande verksamhet.

Bolaget avser att ansöka om att lista aktierna på en marknadsplats som arrangerar handel i onoterade aktier. Bolaget kommer att återkomma med mer information om detta så snart som möjligt.

Sista dagen för handel på NGM kommer att meddelas så snart Bolagets ansökan har behandlats av NGM.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Peter Gustafsson

Styrelseordförande                                                                               

0733-977 325

Peter@futuregrace.se

Björn Sahlström

VD

070-600 00 90

Bjorn.sahlstrom@concent.se


Denna information är sådan information som Concent Holding AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7/9, 2018 kl. 12:05 CET. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt online på www.concent.se och www.news.cision.com/se