Consilium har återköpt hybridobligationer för nominellt 7 miljoner kronor

Marinelektronikbolaget Consilium har återköpt egna utestående hybridobligationer till ett nominellt värde av 7 miljoner kronor. Consilium har tidigare återköpt 10 procent av bolagets egna utestående hybridobligationer genom flera förvärv över marknaden. Med dagens återköp uppgår Consiliums innehav av egna hybridobligationer till ett nominellt belopp om 27 miljoner kronor motsvarande 13,5 procent av den totalt emitterade volymen, enligt ett pressmeddelande.

Hybridlånet har en ram på 400 miljoner kronor, varav 200 miljoner kronor har emitterats. Hybridobligationslånet löper med en rörlig ränta motsvarande tre månader Stibor plus 6,0 procentenheter och har evig löptid. Consilium har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationslånet den 1 november 2021 och vid varje räntebetalningsdag därefter.

Syftet med återköpet är att förbättra bolagets räntenetto. Det genomsnittliga återköpspriset för hybridobligationerna motsvarar 100,656 procent av det nominella beloppet. Bolaget avser under förutsättning av en generell tillgång i marknaden att fortsätta med ytterligare återköp.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire