Dala Energi AB (Publ) har erhållit slutligt godkännande från Nasdaq avseende notering på Nasdaq First North Growth Market

Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) har idag erhållit ett slutligt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är torsdagen den 27 januari 2022. Bolagets aktie kommer att handlas med kortnamn DE och ISIN-kod SE0000201253.

Bolagsbeskrivningen som upprättats inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market finns tillgänglig via bolagets hemsida, dalaenergi.se/notering.

Rådgivare 
Dala Energi har i samband med genomförandet av noteringen anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Redeye AB som certified adviser.

Leksand den 26 januari 2022 
Dala Energi AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information kontakta: 
Bengt Östling, VD 076-525 49 02
Susanne Juhl, Ekonomichef 0247-738 05 

Om Dala Energi 
Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 300 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt.

Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser (certifiedadviser@redeye.se, 08-121 576 90)