Dalsspira mejeri: Inbjudan till Webinarium idag kl 17.00

Dalsspira mejeri AB inbjuder till webinarium i kväll kl 17.00-18:00 med anledning av pågående nyemission. Webinariumet sker via Teams. För att delta sänd ett mail till malin@dalsspira.se så erhålls inbjudan i retur.

På webinariumet kommer VD Malin Jakobsson och styrelseordförande Per Lönn att presentera den senaste tidens utveckling i bolaget och de spännande saker som är på gång. Det går även att ställa frågor till dessa. Alla hjärtligt välkomna att delta.

Motiv till emissionen

Dalsspira mejeri har under åren fram till Covid-pandemin utvecklats positivt med ständigt ökande försäljningssiffror. Pandemin har dock medfört förändrade köpmönster i konsumentledet varför efterfrågan på färsk mjölk minskat. Många har under det senaste året handlat betydligt mer sällan och då gjort avkall på färsk mjölk och istället valt mjölk med lång hållbarhet. Dalsspira mejeri, som främst är verksamt i Dalsland och längs västkusten från Göteborg upp mot norska gränsen, har även drabbats av att norska kunder inte kunnat besöka Bohuslän och Dalsland för matinköp vilket drabbat gränshandeln hårt.

Nyemissionen som beslutats om genomförs för att stärka rörelsekapitalet i bolaget och det är styrelsens uppfattning att Dalsspira har goda förutsättningar att komma tillbaka på det tillväxtspår bolaget var inne på innan pandemin. Intresset för närproducerat ökar bland konsumenter och med ett tydligare fokus på kommunikation av Dalsspiras kärnvärden som stöd till bolagets aktiviteter inom sälj och marknad är det vår ambition att åter närma oss break-even som vi var på väg mot innan pandemin. För att nå dit behöver vår försäljning av mjölk öka på vår regionala hemmamarknad samt att vår Grillost fortsätter att efterfrågas nationellt inom dagligvaruhandeln och inom restaurangsegmentet. Av den anledningen var det otroligt glädjande att se Dalsspiras Grillost bli utsedd till Bäst i Test av Aftonbladets när de jämförde många olika varianter av halloumi och grillostar under juli månad.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje (1) aktie erhållit en (1) Uniträtt. Det krävs fyra (4) Uniträtter för att teckna en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption.
 • Emissionskursen är 2,00 SEK per Unit.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 2 020 709 Units.
 • Två (2) teckningsoptioner ger innehavaren rätt att under perioden 21 mars – 5 april 2022 teckna en (1) aktie där teckningskursen sätts till 70 procent av den vägda genomsnittliga handelskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1 mars – 14 mars 2022.
 • Units som inte tecknas med företrädesrätt ska i första hand tilldelas de som tecknat Units med stöd av Uniträtter och som önskar teckna ytterligare Units, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej, pro rata deras teckning med stöd av Uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående Units ska fördelas till de nya investerare som tecknat sig i emissionen.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 23 augusti – 7 september 2021.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt var den 16 augusti 2021.
 • Första dag med handel i aktien exklusive uniträtt var den 17 augusti 2021.
 • Avstämningsdag var den 18 augusti 2021.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 7 september 2021.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 23 augusti – 2 september 2021.
 • Handel med BTU kommer att ske från och med den 23 augusti 2021 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av september 2021.

Teckning av emissionen

Teckning av units kan ske elektroniskt med BankID via Nordic Issuing: www.nordic-issuing.se

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns att tillgå på Bolagets hemsida www.dalsspira.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se under hela emissionsperioden

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen