Dataintrången allt mer kostsamma för näringslivet

Allt fler företag råkar ut för dataintrång som kostar dem mångmiljonbelopp. Det här visar PwC:s globala undersökning Global Digital Trust Insights, med svar från närmare 3 900 personer i ledande befattningar. Undersökningen visar även att allt större summor läggs på cybersäkerhet, och att det ges dubbla signaler om hur AI kan påverka cybersäkerheten.

– Vi ser en ökning med 33 procent sedan förra året när det gäller företag som råkat ut för incidenter som kostat dem minst en miljon dollar de tre senaste åren. Tittar vi på utsatta branscher så hamnar hälso- och sjukvårdsbranschen i topp på listan över kostnader. Här är genomsnittskostnaden så hög som 5,3 miljoner dollar, berättar Magnus Lindkvist, som är ansvarig för cybersäkerhetsområdet på PwC Sverige.

Undersökningen visar också att det läggs allt större belopp på cybersäkerhet inom näringslivet. 79 procent är i färd med att öka cyberbudgeten under 2024, vilket är 14 procentenheter fler än andelen som gav samma svar förra året.
– Här ser vi också en tydlig effekt bland de som drabbats av kostsamma cyberincidenter, där hela 88 procent svarar att de ökar budgeten för 2024, säger Magnus Lindkvist.

Dubbla signaler om AI
När det gäller utveckling av ny teknik och AI, svarar 7 av 10 respondenter att de kommer att distribuera AI-verktyg för cyberförsvar i verksamheten, och det redan inom de närmaste 12 månaderna. Samtidigt uppger 52 procent att AI kommer att leda till katastrofala cyberattacker under det kommande året.
– Det är anmärkningsvärt att kunskaperna om AI är så låga i många organisationer. 42 procent svarar att de inte har tillräcklig förståelse för de cyberrisker som hänger samman med ny AI-teknik, och därmed kan de helt enkelt inte ta med dessa delar i riskplanerna, avslutar Magnus Lindkvist. 

Andra intressant resultat från undersökningen

  • Molnrelaterade hot är det som oroar mest, och som 47 procent lyfter fram. Därefter följer attacker på uppkopplade enheter (42 procent), samt hackerattacker som leder till läckor (37 procent). 
  • 7 av 10 bolag säger att de kommer att prioritera kompetensutveckling av medarbetare för att möta de krav som ställs på cybersäkerhet. 
  • Techbolag lyfts ofta fram som föregångare inom cybersäkerhetsområdet, och därför har undersökningen även tittat närmare på hur dessa bolag agerar. Här visar resultaten att bolagen sätter moln- och applikationssäkerhet främst när det gäller investeringar i cybersäkerhet framöver.

Om undersökningen
I Global Digital Trust Insights 2024 har PwC frågat 3 876 chefer i 71 länder om hur deras organisationer planerar cybersäkerhetsarbetet för det närmaste året. Här kan du ladda ner rapporten: Global Digital Trust Insights 2024.

För mer information

Magnus Lindkvist, ansvarig för cybersäkerhetsområdet, PwC Sverige
magnus.lindkvist@pwc.com
070-929 14 72

Jenny Lilljeqvist, presschef, PwC Sverige
jenny.lilljeqvist@pwc.com
070-818 82 55

Om PwC Sverige

PwC Sverige är marknadsledande inom rådgivning och revision med 3 000 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 364 000 medarbetare i 152 länder.

Vill du veta mer om PwC Sverige? Besök oss på pwc.se eller LinkedIn.