PwC:s Entertainment & Media Outlook visar: Nu växer VR till mångmiljardaffär

Intäkterna inom underhållnings- och mediabranscherna ökar rejält och närmar sig 3 000 miljarder dollar 2026 enligt PwC:s återkommande undersökning Entertainment & Media Outlook. Rapporten konstaterar samtidigt att mängden data som används inom de här branscherna kommer att öka markant, vilket ger en allt större energipåverkan på samhället.

För tjugotredje gången har PwC kartlagt trenderna inom underhållnings- och mediasektorerna i rapporten Entertainment & Media Outlook. Årets resultat visar att branscherna går en ljus framtid till mötes där de totala intäkterna väntas öka med cirka 25 procent till 2 900 miljarder dollar under perioden 2021-2026. Allra starkast blir tillväxttakten inom Virtual Reality (VR) där intäkterna prognostiseras att öka med närmare 200 procent under perioden 2021-2026, från 2,6 till 7,7 miljarder dollar. 
– Även om VR rör sig från relativt sett låga nivåer så är utvecklingen intressant. Framförallt är det innehåll kopplat till spel som är på frammarsch och som antas stå för 85 procent av de totala VR-intäkterna 2026, säger Johan Eriksson, kommunikationschef på PwC. 

Undersökningen visar också att den datamängd som branschen konsumerar kommer att mer än trefaldigas mellan 2021-2026, från 2,6 till 8,1 miljarder terabytes. Till stor del drivs den här utvecklingen av mobil datakonsumtion som spås öka från 1,1 till 3,8 miljarder terabytes. 
– Den digitala utvecklingen är viktig för stora delar av vårt samhälle, men har samtidigt en tydlig baksida i form av negativ klimatpåverkan. Morgondagens lösningar för digital konsumtion behöver vara mindre energikrävande, samtidigt som vi måste utveckla sätten att producera mer förnybar energi. Det är så vi skapar framtidens hållbara samhälle, menar Johan Eriksson.  

Övriga resultat från undersökningen

Tillväxten fortsätter öka för dataspel och e-sport
De globala intäkterna från videospel och e-sport uppgick till drygt 215 miljarder dollar 2021 och förväntas växa med 8,5 procent i årstakt, vilket innebär en prognos på över 323 miljarder dollar 2026. 

Nordamerika spenderar mest
Undersökningen har även fokuserat på de olika marknaderna runt om i världen och där Nordamerika sticker ut rejält. Här spenderas 2 229 dollar per capita på underhållning och media, vilket är nästan dubbelt så mycket som i Västeuropa (1 158 dollar per capita). I Asien är motsvarande siffra 224 dollar per capita och längst ner hamnar Mellanöstern och Afrika med 82 dollar per capita. 

Biobesöken toppar i Kina
Biografbesökarna har återvänt på bred front efter pandemiåren och branschen väntas slå ett nytt intäktsrekord nästa år på 46,4 miljarder dollar. Kina passerade USA som världens största biografmarknad 2020 och förväntas behålla positionen under hela prognosperioden fram till 2026.

Om Global Entertainment & Media Outlook
Årets version av rapporten är den tjugotredje i ordningen. I rapporten görs globala analyser av konsumentbeteenden och försäljningsutveckling inom 16 branschområden och med data från 52 länder. Dessutom ger rapporten en framtidsprognos i ett femårsperspektiv. Här kan du ta del av rapporten: https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook.html.

För mer information
Johan Eriksson, kommunikationschef PwC Sverige
johan.eriksson@pwc.com
072-880 95 08

Om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 327 000 medarbetare i 155 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.